TESTLERİMİZ

BÖBREK HASTALIKLARI
(BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ)

ÜRE
KREATİNİN
ÜRİKASİT
TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT)

KALP HASTALIKLARI TESTLERİ

LDH
SGOT-SGPT
CK
TROPONİN

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

SGOT
SGPT
GGT
ALP
LDH

KADIN İNFERTİLİTE (KISIRLIK) TESTLERİ

AMH
FSH
LH
E2
PROLAKTİN
PROGESTERON
FREE TESTOSTERON
DHEA-So4
TSH
İNSÜLİN DİRENCİ

ERKEK İNFERTİLİTE (KISIRLIK) TESTLERİ

TOTAL TESTOSTERON
FREE TESTOSTERON
SHBG
DHEAS-O4
FSH
LH
E2
SPERMİOGRAM
SPERM YIKAMA
SPERM HAZIRLAMA (AŞILAMA İÇİN)
SPERM DNA HASARI
Y KROMOZOM MİKRODELESYONU

GUATR (TİROİD) TESTLERİ

FT3
FT4
TSH
T3
T4
ANTİ TPO
ANTİ TİROGLOBULİN
TİROGLOBULİN
PTH

HİRSUTİZM (TÜYLENME) TESTLERİ

DHEA-So4
FREE TESTOSTERON
ANDROSTENEDİON
17 OH PROGESTERON
PROLAKTİN

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

ENA PANEL
ENA GENİŞ PANEL
ANA
ANTİ Ds DNA
ANTİ CCP IgG
OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ
ANCA (c-ANCA/p-ANCA)
AMA
ASMA
LKM TİP 1

ÇÖLYAK HASTALIKLARI

EMA IgA
EMA IgG
DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IgG
DUKO TRANSGLUTAMİNAZ IgA
ANTİ GLİADİN IgA
ANTİ GLİADİN IgG

CHECK-UP PANELİ 1

AKŞ
ÜRE
KREATİNİN
ÜRİK ASİT
SGOT
SGPT
GGT
KALSİYUM
MAGNEZYUM
KOLESTEROL
TRİGLİSERİT
HDL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
BİLİRUBİN
SODYUM
POTASYUM
İNSÜLİN
VİTAMİN B12
FERRİTİN
FOLİK ASİT
VİTAMİN D3
FT3
FT4
TSH
KORTİZOL
HbA1c

CHECK-UP PANELİ 2

AKŞ
ÜRE
KREATİNİN
ÜRİK ASİT
SGOT
SGPT
GGT
KALSİYUM
MAGNEZYUM
KOLESTEROL
DEMİR
TRİGLİSERİT
HDL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
BİLİRUBİN
SODYUM
POTASYUM
İNSÜLİN
VİTAMİN B12
FERRİTİN
FOLİK ASİT
VİTAMİN D3
FT3
FT4
TSH
KORTİZOL
HbA1c
SELENYUM
İYOT
ÇİNKO
ANTİ TPO
ANTİ TİROGLOBULİN
HOMOSİSTEİN

TÜMÖR BELİRTEÇ TESTLERİ

AFP
CEA
Ca-125
Ca 19-9
Ca 15-3
Ca 72-4
PSA
FPSA
HCG